Áp xe răng hay một số nhiễm trùng do răng khác được biết đến là dạng nhiễm trùng hỗn hợp mà trong đó vi khuẩn kỵ khí chiếm số lượng nhiều hơn vi khuẩn hiếu khí. Điều trị áp xe, nhiễm trủng răng chủ yếu là rạch, dẫn lưu ổ áp xe cùng với đó có thể sử dụng kháng sinh như biện pháp điều trị bổ trợ.

Metronidazole được biết là kháng sinh nhóm 5-nitroimidazole cho tác động trên vi khuẩn kỵ khí, Spiramycin là kháng sinh cho tác động trên vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí trong hệ vi khuẩn có trong khoang miệng. Chính vì thế, khi sử dụng phối hợp hai kháng sinh trên có thế giúp mở rộng phổ kháng khuẩn, vừa cho tác động hiệp lực trên vi khuẩn gây nhiễm trùng răng miệng.

Yvon và cộng sự (1997) đã tiến hành nghiên cứu tác dụng của Spiramycin và Metronidazole dạng đơn độc và dạng phối hợp hai kháng sinh trên vi khuẩn gây áp xe răng. Bài nghiên cứu được thực hiện trên 20 bệnh nhân (13 nam, 7 nữ) bị áp xe xương ổ răng cấp tính không có bệnh toàn thân và không sử dụng kháng sinh trong vòng 6 tháng trước đó. Mẫu bệnh phẩm sau khi thu thập được xử lý, nuôi cấy trong nhiều môi trường thạch và phân lập.

Kết quả nghiên cứu:

  • Từ các mẫu bệnh phẩm phân lập được 148 chủng vi khuẩn. Trong đó, 97 vi khuẩn kỵ khí với Eubacterium spp. và Prevotella spp. chiếm ưu thế và 51 vi khuẩn hiếu khí và hiếu khí bắt buộc với Streptococcus spp. chiếm ưu thế.
  • Spiramycin và Metronidazole cho tác động kháng khuẩn tốt trên một số chủng vi khuẩn như: Prevotella, Eubacterium, Peptostreptococcus, Bacteroides, Porphyromonas.
  • Sử dụng Spiramycin kết hợp với Metronidazole làm giảm đáng kể MIC của một số chủng vi khuẩn như: Eubacterium spp., Peptostreptococcus sp., Clostridium clostridiiforme.
Hình 1. MIC của spiramycin và metronidazole dạng đơn độc và dạng phối hợp trên vi khuẩn kỵ khí được phân lập từ bệnh phẩm

Tóm lại:

Đặc trưng của kháng sinh Metronidazole là cho tác động lên chủng vi khuẩn kỵ khí gây nhiễm trùng răng miệng. Thêm vào đó, Spiramycin cho tác động lên cả vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí và có ưu điểm về mặt dược động học là đạt nồng độ tại xương ổ răng, mô nướu cao hơn so với nồng độ trong huyết thanh. Chính vì những lợi ích trên, sự kết hợp giữa Spiramycin và Metronidazole được cho là phù hợp và có tác động hiệp lực trong điều trị áp xe do răng.

Nguồn: Yvon Roche, Robert N. Yoshimori (1997), In-vitro activity of spiramycin and metronidazole alone or in combination against clinical isolates from odontogenic abscesses, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 40, pp. 353-357.

Link bài báo nghiên cứu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9338486/

Tin cùng chuyên mục

VAI TRÒ CỦA KẼM TRONG VIỆC NGĂN NGỪA RỤNG TÓC

VAI TRÒ CỦA KẼM TRONG VIỆC NGĂN NGỪA RỤNG TÓC

BỆNH NHA CHU HOẠI TỬ VÀ ĐIỀU TRỊ

BỆNH NHA CHU HOẠI TỬ VÀ ĐIỀU TRỊ

NỒNG ĐỘ SPIRAMYCIN VÀ METRONIDAZOLE TRONG HUYẾT TƯƠNG VÀ KHOANG RĂNG MIỆNG

NỒNG ĐỘ SPIRAMYCIN VÀ METRONIDAZOLE TRONG HUYẾT TƯƠNG VÀ KHOANG RĂNG MIỆNG