TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

 

TẦM NHÌN

Là Công ty Phân phối Dược chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trụ cột của hệ thống phân phối dược Việt Nam – Bộ y tế

Phát triển và mở rộng hệ thống hạ tầng, kho thuốc, hệ thống/trung tâm cung ứng và phân phối trên toàn quốc. (Tp.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đaklak.)

Cổ phần hóa thành công, đảm bảo phát triển bền vững.

Củng cố hoạt động trung tâm Thương mại phân phối Dược phẩm miền Nam với quy mô quốc gia.

Phát huy hiệu quả các chi nhánh và hệ thống kho thuốc mới mở: Quảng Ngãi, Hải Phòng.

SỨ MỆNH

Đáp ứng nhu cầu về thuốc, cung ứng thuốc có chất lượng cao với giá thành hợp lý.

Đảm trách các chương trình thuốc quốc gia.

Cung ứng các dịch vụ kịp thời và hoàn hảo cho các đối tượng khách hàng khác nhau.